Miliony lidí slaví Halloween. Vnímáme ho jako čas zábavy, oblékání kostýmů, koledování a večírků. Ale známe jeho původ? Jak hluboko do historie nás Halloween zavede? A kam? Proč máme pocit, že je to americký svátek?

Možná Vás zajímají jen odpovědi na tyto otázky. Najdete je níže v článku. A možná článek rádi využijete jako šanci k načerpání nové slovní zásoby, k poslechu a k vyladění své angličtiny hlasitým čtením. Pokud je to tak, začněme slovíčky. Ke každému je nahrávka, stačí kliknout…

all around – všude kolem

All Saints´ Day – Svátek Všech svatých

ancient culture – starobylá kultura

be traced – být vystopován, vysledován

become – stát se

candy – sladkosti

carve – vyřezat

 celebrate – slavit

Celtic calendar – keltský kalendář

costume – kostým

crop – úroda

ensure – zajistit, zaručit

evil – zlé síly

ghost – duch

harvest – sklizeň

child-centred – zaměřené na děti

Christian church – křesťanská církev

on the doorsteps – na zápražích

origin – původ

pacify – uchlácholit, zpacifikovat

pagan holiday – pohanský svátek

plentiful – bohatá, hojná

pumpkin – dýně

put on sth – obléknout si něco

roam – potulovat se

shorten – zkrátit

souls of the dead – duše zemřelých

thanks to sb – díky někomu

view sth – pohlížet na něco, vnímat

 

Slovíčka už známe a víme, jak zní. Tak si poslechněme příběh samotný.

Audio přehrávač

 

 

Šla nahrávka dobře do ucha?

Pokud ne tak docela, nevěšte hlavu.

Prostě si ji poslechněte znovu.

 

Věděli byste odpovědi na následující otázky?

 1. What did Celts celebrate on 1st November?
  • ghost festival
  • harvest festival
  • candy festival
 2. Why did people leave candies on the doorsteps?
  • ghosts were hungry
  • ghosts were friendly
  • ghosts were unfriendly
 3. When was this Celtic holiday changed into All Saints´ Day?
  • in the 8th century
  • in the 9th century
  • it isn´t mentioned in the text
 4. When did Halloween become a holiday in North America?
  • in the 18th century
  • in the 19th century
  • in the 20th century

 

Nepochybuju o tom, že víte správné odpovědi.

Přikládám anglický text, kde jsou, jen pro pořádek,

správné odpovědi zvýrazněné.

 

THE ORIGIN OF HALLOWEEN

Millions of people celebrate Halloween. We view it as a time for fun, putting on costumes, trick-or-treating and having parties. But do we know its origins?

Halloween can be traced back to the Druids, an ancient Celtic culture in Ireland. Celts celebrated a harvest festival on 1st November. 31st October was the last day of the Celtic calendar and the Celts believed the souls of the dead roamed the streets at night. Not all ghosts were friendly. So food and candies  for the dead were left on the doorsteps to pacify the evil and ensure next years crops would be plentiful.

The Christian church changed this pagan holiday into All Saints Day (or All Hallows´) in the 8th century. The night before became the All Hallows´ Eve, which was shortened to Halloween.

Thanks to Irish and Scottish immigrants in the 19th century, Halloween became a holiday in North America. Today´s Halloween is a family-friendly and a child-centred holiday. And it´s also…a big business.

In the Czech Republic, Halloween is not as popular as in the USA. But we can see carved pumpkins all around.

 

Abychom měli naprostou jistotu, že textu správně rozumíme,

tady je jeho český překlad:

PŮVOD HALLOWEENU

Miliony lidí slaví Halloween. Vnímáme ho jako čas zábavy, oblékání kostýmů, koledování a večírků. Ale známe jeho původ?

Halloween může být vystopován k Druidům, starobylé keltské kultuře v Irsku. Keltové slavili 1. listopadu slavnost sklizně. 31. listopadu byl poslední den keltského kalendáře a Keltové věřili, že duše zemřelých se v noci potulují ulicemi. Ne všichni duchové byli přátelští. Tak bylo na zápražích necháváno jídlo a sladkosti, aby uchlácholilo zlé síly a zajistilo, že příští úroda bude bohatá.

Křesťanská církev změnila v 8. století tento pohanský svátek na den Všech svatých. Večer před ním byl nazván All Hallows´ Eve (Předvečer Všech svatých), což bylo zkráceno na Halloween.

Díky irským a skotským imigrantům se v 19. století stal Halloween svátkem v Severní Americe. Dnešní Halloween je rodinným a na děti zaměřeným svátkem. A je to taky…velký business.

V České republice není Halloween tak populární jako v USA. Ale vyřezávané dýně můžeme vidět všude.

 

A teď přišla chvíle, kdy můžeme ocenit kouzlo hlasitého čtení.

 Využijte nahrávku a po malých částech NAHLAS čtěte.

 

Proč je vlastně hlasité čtení důležité?

Zlepšuje nejen naši výslovnost,

ale i schopnost slyšet správně to,

co říkají ostatní.

     A jak na to?  Uvítali byste detailnější informace o tom, proč věnovat svůj čas a enegii nejen gramatice a slovní zásobě, ale i správé výslovnosti a hlasitému čtení?    Zajímá vás, jak na to jít a čemu se vyhnout? Koukněte ZDE

Už víme, jaký je původ Halloweenu. Ale proč k němu patří vydlabané dýně? Chtěli byste to vědět? Klikněte SEM a přečtěte si starou legendu.

Have fun.

Komentáře

Cílem EngliShowMenů je dát šťávu vaší angličtině! Více o nás si přečtěte zde>>

Pin It on Pinterest

Share This