Říjen je doba, kdy vydlabáváme halloweenské dýně. Někomu připadá Halloween jako americký svátek, který u nás nemá tradici. Ale děti vydlabávání dýní milují. Jak tahle tradice vznikla a co s tím má společného opilec Jack?  Přečtěte si Halloweenskou legendu, která vás zavede stovky let zpět v irské historii…

Samozřejmě si můžete jen přečíst článek a poslechnout si k němu nahrávku. Ale není škoda nevyužít příběh k procvičení poslechu a výslovnosti? Pokud vás zajímá jen samotná legenda, najdete ji o malinko níž. Pokud chcete legendu využít ke zlepšení své angličtiny, postupujte tak, jak článek navrhuje.

Pojďme se spolu podívat na slovíčka, se kterými se vzápětí setkáme v poslechu JACK O´ LANTERN, jak je halloweenská dýně anglicky nazvaná. Když kliknete na anglické slovíčko, uslyšíte jeho správnou výslovnost. Neváhejte a nahlas každé slovíčko zopakujte:

a drunk – opilec

a piece of coal – kousek uhlí

accept – přijmout

accompany sb – doprovodit někoho

agree – souhlasit

All Hallows´ Eve – předvečer Všech svatých

allow – dovolit

ask sb to do sth – požádat někoho, aby něco udělal

be trapped – být chycen, být v pasti

become known – vejít ve známost

burn – hořet

carve – vyřezat, vytesat

climb up – vyšplhat

coin – mince

come back – přijít zpět, vrátit se

cross – kříž, křížek

decide – rozhodnout se

free oneself – osvobodit se

free sb – osvobodit někoho

get drunk – opít se

go back – jít zpět, vrátit se

in front of – před

invite – pozvat

keep a promise – dodržet slib

keep sth – nechat si něco

lantern – lucerna

legend – legenda

let – nechat

limbo – předpeklí, (přeneseně) naprostá nejistota

next to – vedle

play tricks on sb – zkoušet na někoho triky

pocket – kapsa

search for sth – pátrat po něčem

soon after – brzy poté

soul – duše

stingy – lakomý

take the shape of sth – vzít na sebe podobu (tvar) něčeho

the Devil – ďábel

turn yourself into sth – změnit se v něco

turnip – tuřín

under one condition – pod jednou podmínkou

 

A teď si poslechneme nahrávku k textu JACK O´LANTERN:

Audio přehrávač

 

 

Jak vám ´šla nahrávka do ucha´?

Pokud máte pocit, že po jednom poslechu nejste z příběhu o opilci Jackovi moc moudří, poslechněte si ho znovu.

Podívejte se na následující otázky k textu. Věděli byste odpovědi? 

 

 1. Where did Jack meet the Devil?
  • next to the local pub
  • in front of the local pub
  • in the local pub
 2. Jack invited the Devil…
  • to have one more beer with him
  • to have a smoke with him
  • to have one more drink with him
 3. What did Jack want the Devil to do in the pub?
  • To give him some money.
  • To pay for the drinks.
  • To turn himself into a coin.
 4. When did the Devil come back?
  • the following year
  • the following January
  • the following weak
 5. Jack told the Devil to take…
  • a pear
  • a pineapple
  • an apple
 6. Why did the Devil give Jack a piece of coal?
  • To keep him warm.
  • To help him find his way.
  • To help him find his turnip.

 

Tak co? Váhali jste? Byli jste si jisti?

Poslechli jste si nahrávku ještě jednou?

Přikládám text v angličtině, kde si můžete svoje odpovědi ověřit.

Pro lepší orientaci jsou zvýrazněny.

 

JACK O´ LANTERN

Jack O´Lantern legend goes back hundreds of years in Irish history.

Stingy Jack was an old drunk who liked playing tricks on everyone. He got very drunk in the local pub on All Hallows´ Eve. He met the Devil in front of the pub because the Devil wanted his soul. Jack invited the Devil to have one more  drink with him but he didn´t have money to pay. He asked the Devil to turn himself into a coin.

The Devil took the shape of a coin but Jack decided to keep the money and put it into his pocket next to a silver cross. The Devil couldn´t free himself. Jack agreed to free him under one condition: he should let him live for one more year. The Devil accepted.

The Devil came back the following year and asked Jack to accompany him. Jack told the Devil to take an apple from a tree. When the Devil climbed up, Jack carved a cross on the tree and the Devil was trapped again. This time, Jack let the Devil go after he promised to never take his soul.

Soon after, Jack died.  God didn´t allow him into heaven. However, the Devil kept his promise not to take his soul. Jack now had nowhere to go!

The Devil gave Jack a piece of coal to help him find his way in the dark of limbo. Jack put the piece of coal into a turnip and it became known as ´Jack O´Lantern´.

On All Hallows´ Eve, you can still see Jack´s flame burning as he searches for a home.

 

Myslím, že máte docela jasnou představu o textu. Ale pokud chcete mít úplnou jistotu, možná uvítáte český překlad.

 

HALLOWEENSKÁ DÝNĚ

Legenda Jack O´Lantern (O halloweenské dýni) jde staletí zpět v irské historii.

Lakomý Jack byl starý opilec, který na každého zkoušel svoje triky. Na předvečer Všech svatých se velmi opil v místní hospodě. Před hospodou potkal ďábla, protože ten chtěl jeho duši. Jack ďábla pozval, aby si s ním dal ještě jeden drink, ale neměl peníze na zaplacení. Požádal ďábla, aby se proměnil v minci.

Ďábel na sebe vzal podobu (tvar) mince, ale Jack se rozhodl si peníze nechat a strčtil je do kapsy vedle stříbrného křížku. Ďábel se sám nemohl osvobodit. Jack souhlasil, že ho osvobodí pod jednou podmínkou: měl ho nechat ještě jeden rok žít. Ďábel to přijal.

Ďábel se vrátil následující rok a požádal Jacka, aby šel s ním. Jack řekl ďáblovi, aby si vzal jablko ze stromu. Když ďábel vylezl nahoru, Jack vyryl do stromu kříž a ďábel byl zase v pasti. Tentokrát nechal Jack ďábla jít až když mu slíbil, že mu nikdy nevezme jeho duši.

Krátce nato Jack zemřel. Bůh ho nepustil do nebe. Ale ďábel dodržel svůj slib, že mu nikdy nevezme duši. A tak teď Jack neměl kam jít!

Ďábel mu dal kousek rozžhaveného uhlí, aby mu pomohl najít cestu ve tmě. Jack vložil ten kousek uhlí do tuřínu a vešel ve známost jako Jack O´Lantern.

V předvečer Všech svatých můžete stále vidět hořet Jackův plamínek, protože stále pátrá po domově…

 

A teď přišla chvíle, kdy můžeme ocenit kouzlo hlasitého čtení. Využijte nahrávku a po malých částech NAHLAS čtěte.

Proč je vlastně hlasité čtení důležité? Zlepšuje nejen naši výslovnost, ale i schopnost slyšet správně to, co říkají ostatní.

     A jak na to?  Uvítali byste detailnější informace o tom, proč věnovat svůj čas a enegii nejen gramatice a slovní zásobě, ale i správé výslovnosti a hlasitému čtení?    A zajímá vás, jak na to jít a čemu se vyhnout? Koukněte ZDE

 

Have fun!   

 

 

Komentáře

Cílem EngliShowMenů je dát šťávu vaší angličtině! Více o nás si přečtěte zde>>

Pin It on Pinterest

Share This